Mitt prosjekt

Jeg opplever det å male som en umiddelbar prosess, selvom det kan ta både måneder og år før et bilde er ferdig. Dette fordi selve teknikken innebærer en så direkte kontakt mellom maler og produkt. Det ligger ikke noe imellom, bortsett fra kanskje en pensel, en spatel eller en rulle. Fordi maleriet er så direkte vil det alltid speile tiden. Tid og sted. Mediet er tidløst og har endret seg lite. Det tekniske har blitt strukket i alle retninger. Det er allerede malt på alle tenkelige måter. Men hver maler er ny, og representerer sin tid, sitt liv, sin historie.

Male-prosessen er slik en meditasjon, hvor det kreves en konstant tilstedeværelse av maleren. Disse lag på lag med oppmerksomhet, timer og timer med nærvær, uker med tilstedeværelse, alltid her, alltid nå, skaper tilsammen den helt spesielle intensiteten og energien som karakteriserer et godt bilde. Den akkumulerte oppmerksomheten ligger integrert i maleriet og skaper en historie. Ikke en historie i tid, men heller en historie i “nå” etter “nå” etter “nå”. Ett uendelig antall “nå”.

Mine bilder er abstDSCF0056rakte og emosjonelle, og varierer fra poetiske til mer ekspressive, hvor farge og komposisjon er det bærende uttrykk i alle.

Jeg maler direkte på lerretet uten en forutfattet ide eller konsept, og veksler i løpet av  prosessen mellom intuitive følelser, eller spontanitet, og mer bevisste avgjørelser. Som en deltagende observatør, i det ene øyeblikket lever jeg inne i bildet lekent og intuitivt, for så i det neste å observere det fra utsiden, med et mer kynisk fokus på komposisjon, lys, helhet. Slik blir bildene til, mellom det levde og det observerte.

Min hovedhensikt er å utforske hvordan farger, flater, penselstrøk og abstrakte former sammen kommuniserer følelser eller atmosfærer.

Jeg er fasinert av prosessen, som en reise. Det å være i kompleksiteten og kaoset i hvert uferdige lerret. Og så med tiden og mange strøk med maling, form og ikke-form, utforske og oppdage skjønnheten, ordenen eller komposisjonen i det spesifikke bildet.

Mine ferdige malerier vil alltid inneholde mange kontraster. De vil ha både noe temmet og noe villt i seg. Bestå av noe vakkert, en harmoni, og samtidig inneholde elementer som provoserer og skaper uro. Jeg finner spenning i å jobbe med disse møtepunktene. Få bildet til å balansere i et spenningsfelt mellom kontraster. Som livet gjør det.